สมัครร่วมทีม

บริษัท สกู๊ตตาร์ บียอนด์ จำกัด (www.skootar.com) พัฒนาแอปพลิเคชั่นมือถือและเว็บไซต์สำหรับให้บริการ แมสเซ็นเจอร์เพื่อการติดต่อธุรกิจ จัดส่งเอกสาร และพัสดุ บริษัทมุ่งมั่นสร้างผลิตภัณฑ์ที่จะเสริมให้บริการแมสเซ็นเจอร์ ในกรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ และเข้าถึงได้ง่ายสำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กและบุคคลทั่วไปในวงกว้าง

ปัจจุบัน SKOOTAR กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เราจึงมีความต้องการเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน ผู้พร้อมจะพัฒนาธุรกิจและบริการนี้และเติบโตไปพร้อมๆ กับเรา

VDO แนะนำ: http://bit.ly/SKOOTARIntroVDO

รางวัลที่ได้รับล่าสุด: 1 ใน 3 ทีมชนะเลิศ dtac accelerate batch 3 ปี 2015 รวมถึงได้รับเงินลงทุนจาก จาก 500 TukTuks (#‎500startups) แล้ว

สถานที่ทำงาน: Hangar Co-Working Space, dtac Accelerate อาคาร จามจุรีสแควร์ (MRT สามย่าน)

สนใจร่วมงาน: ส่ง Resume มาที่ career@skootar.com หรือ สอบถามรายละเอียดที่ Line ID: @skootar

เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด (Sales Associate)

รายละเอียด

 • ศึกษาหาข้อมูลของบริษัทฯ SME หรือ กลุ่มบุคคลที่มีความต้องการใช้บริการแมสเสนเจอร์เป็นประจำ
 • วางแผนการขายบริการแมสเสนเจอร์ออนไลน์ของ SKOOTAR
 • ร่วมวางแผนโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย รวมถึงจัดการการผลิตสื่อประกอบการขาย
 • ให้คำแนะนำ และ ดำเนินการขายบริการของ SKOOTAR กับลูกค้าที่สนใจใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ
 • ร่วมบริหารจัดการทำการตลาด การประชาสัมพันธ์ บริการแมสเสนเจอร์ออนไลน์ของ SKOOTAR ใน Event ต่างๆ

คุณสมบัติของผู้สมัครที่แนะนำ

 • เพศชายหรือหญิง 20-35 ปี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และ รักงานขายและการตลาด
 • สามารถพูดคุยและจูงใจลูกค้าได้
 • มีประสบการณ์ด้านการขายจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความขยัน กระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นและรักการเรียนรู้ และรักความก้าวหน้า
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง

รายได้

เงินเดือน + Sales incentive

เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการและบริการลูกค้า (Customer Happiness Associate)

รายละเอียด

 • ดูแลการให้บริการลูกค้าในช่องทางต่างๆ เช่น ตอบข้อสงสัยของลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า สร้างความไว้ใจและประทับใจในบริการ
 • บันทึกข้อมูลความคิดเห็น และ ความต้องการของลูกค้าที่ได้รับจากช่องทางต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาบริการให้ดียิ่งขึ้นไป
 • ช่วยงานคัดกรองและฝึกอบรมแมสเซ็นเจอร์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 • สนับสนุนการบริหารการปฎิบัติงานของแมสเซ็นเจอร์ เพื่อให้การให้บริการมีประสิทธิภาพ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า
 • เสนอแนวคิด และ สนับสนุนการพัฒนากระบวนการให้บริการลูกค้าในช่องทางต่างๆ เช่น โทรศัพท์ เวบไซท์

คุณสมบัติของผู้สมัครที่แนะนำ

 • เพศหญิงอายุ 20-30ปี
 • สามารถจัดลำดับความสำคัญของงานได้ดี และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • มีใจรักการบริการมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีความมุ่งมั่นและรักการเรียนรู้ และรักความก้าวหน้า
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ( Finance and Accounting Officer)

รายละเอียด

 • ดูแลธุรการการเงินและบัญชีทั่วไป
 • ออกใบแจ้งหนี้โดยใช้ระบบของบริษัท และ ติดตามการชำระเงินตามกำหนดเวลา
 • ให้คำแนะนำ ประสานงาน ตอบข้อสงสัยของลูกค้า และคู่ค้าเกี่ยวกับการชำระเงิน
 • จัดเตรียมเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี และการชำระภาษีต่างๆ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ใบภาษี หัก ณ ที่จ่าย เอกสารประกันสังคม ฯลฯ รวมถึงประสานงานกับบริษัทบัญชีภายนอก
 • ร่วมเสนอแนวคิดการพัฒนาการทำงานบัญชีการเงินของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ รวมเร็ว ทำงานง่าย

คุณสมบัติของผู้สมัครที่แนะนำ

 • เพศชายหรือหญิง 20-30 ปี
 • ปวส. หรือ ปริญญาตรีด้าน บัญชี/การเงิน
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ดี (MS Office, Website ต่างๆ)
 • มีความขยันกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นและรักการเรียนรู้ และรักความก้าวหน้า
 • มีภาวะความเป็นผู้นำ กล้าแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทางเพื่อพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง

Front-end Developer

คุณสมบัติของผู้สมัครที่แนะนำ

 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไปในทำงานด้านพัฒนา software
 • JavaScript,Bootstrap,jQuery,HTML5/CSS
 • Responsive Web Design (RWD)
 • Cross-browser/platform compatibility
 • OO design and coding skills in Java programming
 • Unix/Linux environment
 • MySQL,MongoDB
 • มีความสนใจเรียนรู้ Technologies ใหม่ๆ

รายได้

เงินเดือน 30,000 – 50,000 บาท

DevOps / Cloud infrastructure engineer

รายละเอียด

 • พัฒนา และวางแผน Infrastructure ให้รองรับการขยายตัวในอนาคต
 • พัฒนา Continuous Integration, Continuous Delivery
 • พัฒนาระบบ Automation

คุณสมบัติของผู้สมัครที่แนะนำ

 • IT infrastructure 2 ปีขึ้นไป
 • Linux/Unix(Ubuntu ,CentOS,Redhat) สามารถใช้ Command Line,Shell Script,vi
 • Version Control (Git, Gitlab)
 • Container Technology (Docker, Docker Swarm)
 • Azure,Amazon Web Services
 • มีความเข้าไว้ในเรื่อง DevOps
 • Server Technologies (VMWare,Nginx, Apache, Tomcat)
 • Database MySQL, MongoDB,Redis ,Elastic Search
 • มีความสนใจเรียนรู้ Technologies ใหม่ๆ

รายได้

เงินเดือน 30,000 – 50,000 บาท