แจ้งขยายเวลาทำการของ Call Center

SKOOTAR ขอแจ้งขยายเวลาทำการของ Call Center

SKOOTAR Call center announcement

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและแมสเซ็นเจอร์ของ SKOOTAR ทุกท่าน ทางเราขอแจ้งปรับเพิ่มเวลาการให้บริการของ Call Center ดังนี้

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 7.00 น. – 23.00 น.
  • วันเสาร์ – วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 21.00 น.

เริ่มมีผลตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป ทาง SKOOTAR ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนที่ดีต่อเรามาโดยตลอด

มีปัญหาการใช้งาน ข้อเสนอแนะ ติชม หรือร้องเรียน สามารถติดต่อ SKOOTAR Call Center โทร 02 105 4429 ในวันและเวลาทำการดังกล่าว