SKOOTAR ปรับเวลาการให้บริการ Call Center

SKOOTAR ปรับเวลาการให้บริการ Call Center บริการในช่วงเวลา 04.00-22.00 น.

ในระหว่างวันที่ 14-25 ก.ค. 64 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ขออภัยในความไม่สะดวกค่ะ