ส่งออเดอร์อาหารคลีนไปกับ SKOOTAR

#ขายอาหารคลีน ไม่ต้องรอรอบส่ง เรียกใช้เป็นรายครั้ง สั่งออเดอร์ล่วงหน้าได้

ส่งอาหาร เริ่มต้น 36 บาท

ด่วน เฉพาะ 26 พ.ค. 64 – 31 ก.ค. 64 เท่านั้น

SKOOTAR แอปใจใจ ไม่ต้องเสียเวลาเปิดบัญชีธุรกิจ

ลองใช้เลย กระจายออเดอร์ได้หลายพื้นที่ในครั้งเดียว