ลูกค้าไทยสมุทร รับส่วนลด SKOOTAR ผ่าน OCEAN CLUB Application

พิเศษ! สำหรับลูกค้าไทยสมุทร รับส่วนลดจาก SKOOTAR ขนส่งด่วนออนไลน์มือโปร

แลกรับส่วนลดสุดพิเศษผ่าน OCEAN CLUB Application สำหรับส่งเอกสาร ส่งพัสดุ ส่งอาหาร กระจายออเดอร์ ขนส่ง ขนย้าย ด้วยรถกระบะ 

ในระหว่างวันที่ 1 ก.พ. 2565 – 31 ธ.ค. 2565 เท่านั้น

สำหรับสมาชิก Ocean Club Application กับ แลกรับรหัสส่วนลดจาก SKOOTAR

ของรางวัล

 1. รหัสส่วนลดสำหรับลูกค้าใหม่ ของ SKOOTAR
  ใช้ OCHI COIN 150 เหรียญ แลกรับรหัสส่วนลด อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • รหัสส่วนลด มูลค่า 150 บาท  สำหรับขนส่งด้วยมอเตอร์ไซต์ (รหัสส่วนลดใช้ได้ 3 ครั้งๆ ละ 50 บาท)
  • รหัสส่วนลด มูลค่า 150 บาท สําหรับใช้งานรถกระบะ รถยนต์ รถเอสยูวี ขนส่ง และขนย้าย
  (รหัสส่วนลดใช้ได้ 2 ครั้งๆ ละ 75 บาท)
 2. รหัสส่วนลดสำหรับลูกค้าปัจจุบัน ของ SKOOTAR
  ใช้ OCHI COIN 10 เหรียญ แลกรับรหัสส่วนลดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้
  • รหัสส่วนลด 8% สําหรับใช้งานมอเตอร์ไซต์ เเมสเซ็นเจอร์ จัดส่งเอกสาร, เก็บเช็ค, วางบิล และขนส่งพัสดุด่วน, ส่งอาหาร
  • รหัสส่วนลด 8% สําหรับ ใช้งานรถกระบะ รถยนต์ รถเอสยูวี ขนส่ง และขนย้าย

✨วิธีการร่วมกิจกรรม

 1. เข้าใช้งาน Ocean Club Application เท่านั้น
 2. กดที่เมนู “สิทธิประโยชน์”
 3. เข้าเมนูย่อย “ไลฟ์สไตล์”
 4. กด “รับสิทธิ์” ใช้ OCHI COIN 150 เหรียญ แลกรับรหัสส่วนลดค่าจัดส่ง มูลค่าสูงสุด 150 บาท (มูลค่า 50 บาท จำนวน 3 ครั้ง) สำหรับผู้ใช้งาน SKOOTAR ครั้งแรก
  หรือ “รับสิทธิ์” ใช้ OCHI COIN 10 เหรียญ แลกรับส่วนลดค่าบริการครั้งต่อไป สูงสุด 8% กับ SKOOTAR
 5. นำรหัสส่วนลด ที่ได้รับ กรอกผ่านทาง ผู้ให้บริการ Application SKOOTAR ก่อนการชำระเงิน
 6. การนำรหัสส่วนลดค่าจัดส่งไปใช้จะต้องภายในระยะเวลาและเป็นไปตามเงื่อนไขที่ผู้ให้บริการ Application SKOOTAR กำหนด รหัสส่วนลดที่ใช้แล้วจะนำมาใช้ซ้ำอีกไม่ได้

#SKOOTAR #DELIVERY #OCEANCLUBAPP #โอเชี่ยนไลฟ์ไทยสมุทร 

เงื่อนไขการรับของรางวัล

 1. สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องครบถ้วนตามวิธีการที่กำหนดเท่านั้น
 2. เข้าร่วมกิจกรรมภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2565
 3. ของรางวัลจำกัด 1 ท่าน ต่อ 1 ของรางวัล เท่านั้น
 4. เมื่อกดแลกรับของรางวัลผ่านทาง Ocean Club Application แล้ว OCHI COIN จะถูกตัดทันที ไม่สามารถขอคืน OCHI COIN หรือขอคืนของรางวัลทุกกรณี
  ก่อนกดแลกรับของรางวัลกรุณาตรวจสอบและศึกษารายละเอียดเงื่อนไขเกี่ยวกับการกดแลกรับของรางวัลให้เข้าใจโดยละเอียด
 5. หากการใช้บริการมีค่าบริการน้อยกว่ามูลค่าของรางวัลที่กำหนดไว้ ในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะไม่ได้รับเงินทอน หรือในกรณีที่การใช้บริการมีค่าบริการ
  มากกว่ามูลค่าของรางวัลที่กำหนดไว้ในกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเอง
 6. หากของรางวัลหมดอายุ สูญหาย หรือไม่ได้นำไปใช้ ไม่สามารถขอของรางวัลทดแทน และไม่สามารถขอคืนของรางวัล บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในทุกกรณี
 7. เงื่อนไข รายละเอียด การใช้ บริการเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเท่านั้น
 8. บริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจำหน่ายของรางวัล บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพหรือบริการ ที่อาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว
  หากมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพหรือบริการ ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องติดต่อบริษัทฯ ที่จำหน่ายหรือให้บริการโดยตรง
 9. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กับทางผู้ให้บริการ บริษัท สกู๊ตตาร์ บียอนด์ จำกัด ได้ที่ Line: @SKOOTAR หรือ Call Center โทร. 02-105-4429

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไป

 1. ไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งของอื่นได้
 2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
 3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้ผู้อื่น หากฝ่าฝืนผู้ได้รับรางวัลต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง
 4. ของรางวัลที่ได้รับจากกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ สำหรับผู้ร่วมกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น ห้ามจำหน่ายหรือใช้ในการพาณิชย์
 5. บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลงของรางวัล เป็นอย่างอื่นในมูลค่าเดียวกัน หรือเปลี่ยนแปลง ยกเลิกเงื่อนไขกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทฯ นำรายละเอียดรวมถึงรูปภาพสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 7. ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบและยินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรมที่ให้ไว้ในการร่วมกิจกรรมนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ
  โฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์หรือบริการ กิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ
 8. ผู้ร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจเงื่อนไขของกิจกรรมเรียบร้อยและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในการจัดกิจกรรมนี้ทุกประการ
 9. การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2207 8888
  (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

หมายเหตุ: เงื่อนไขการใช้ส่วนลด

 • รหัสส่วนลดสำหรับ ลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าปัจจุบัน ของ SKOOTAR ไม่สามารถใช้แทนกันได้
 • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ได้รับอัตราค่าขนส่งปกติ เท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับแพ็คเกจราคาพิเศษและโปรโมชั่นอื่นๆได้
 • สกู๊ตตาร์ ให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เท่านั้น
 • สำหรับ การใช้บริการผ่าน SKOOTAR Application เท่านั้น โดยกรอกรหัสส่วนลดก่อนการชำระเงิน
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด