SKOOTAR แจกโค้ดดับร้อน

โค้ดร้อนๆมาแล้ว SKOOTAR แจกโค้ดดับร้อน ก่อนสงกรานต์ 💦🔥

ฟรีส่วนลด 5% (จำนวน 2 ครั้ง).ตั้งแต่วันที่ 8-12 เม.ย.64 เท่านั้น ‼

ใส่โค้ด “flash04”

รายละเอียด

– สามารถสั่งงานได้ตั้งแต่วันที่ 8-30 เม.ย.64

– สำหรับวิ่งงานดั้งแต่วันที่ 8-30 เม.ย.64

– โค้ดส่วนลดใช้ได้ครั้งละ 5% จำนวน 2 ครั้ง.